The Boho Hotels

8 İLKELİK MANİFESTOSU

The Boho Hotels, sürdürülebilir ve çevre dostu bir anlayışı yaşam tarzı haline getirebilmek için aşağıdaki 8 ilkeyi benimsetmeyi hedeflemektedir. Önemli olan ilkelerin hepsini uygulamak değil, birkaçını dahi olsa düzenli olarak hayata dahil etmekdir.